Poslovni prostor Koprivnica

Poslovni prostor Koprivnica
Poslovni prostor Koprivnica
Poslovni prostor Koprivnica
Poslovni prostor Koprivnica
Poslovni prostor Koprivnica

Projekt: Poslovni prostor u Koprivnici
Lokacija: A. Nemčića 4, Koprivnica, centar grada Koprivnice
Namjena: Poslovna namjena (ulični lokal)
Površina: 97 m2
Status: U zakupu