Poslovni kompleks Varaždin

I. Kukuljevića 25, Varaždin
I. Kukuljevića 25, Varaždin
I. Kukuljevića 25, Varaždin
I. Kukuljevića 25, Varaždin
I. Kukuljevića 25, Varaždin
I. Kukuljevića 25, Varaždin
I. Kukuljevića 25, Varaždin

Projekt: Poslovna zgrada Fine`sa Grupa d.o.o.
Lokacija: Ivana Kukuljevića 25, 23, Varaždin, 300 m od centra grada Varaždina
Namjena: Poslovna namjena – uredski prostori
Površina: 528,56 m2 uredski prostori (Kukuljevićeva 25), 1.212 m2 poslovni prostori od čega 290 m2 uredski (Kukuljevićeva 23), 2.063 m2 parkiralište i dvorište
Status: U zakupu

I. Kukuljevića 23, Varaždin
I. Kukuljevića 23, Varaždin
I. Kukuljevića 23, Varaždin
I. Kukuljevića 23, Varaždin
I. Kukuljevića 23, Varaždin
I. Kukuljevića 23, Varaždin
I. Kukuljevića 23, Varaždin