Skip to content Skip to footer

Poslovni kompleks Varaždin

Projekt: Poslovna zgrada Fine`sa Grupa d.o.o.
Lokacija: Ivana Kukuljevića 25, 23, Varaždin, 300 m od centra grada Varaždina
Namjena: Poslovna namjena – uredski prostori
Površina: 528,56 m2 uredski prostori (Kukuljevićeva 25), 1.212 m2 poslovni prostori od čega 290 m2 uredski (Kukuljevićeva 23), 2.063 m2 parkiralište i dvorište
Status: U zakupu

Varaždin

Fotografije